aşırma dikiş

aşırma dikiş Fr. S. à points passés

aşırma dikiş için benzer kelimeler


aşırma dikiş, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', şeklindedir.
aşırma dikiş kelimesinin tersten yazılışı şikid amrışa diziliminde gösterilir.