ASİT ile başlayan kelimeler

ASİT ile başlayan veya başında ASİT olan kelimeler 65 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

asit aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. asit anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ASİT ile başlayan kelimeler

25 harfli

asit anyonik sürfektanlar

24 harfli

asit deterjan lif tayini, asit mukopolisakkaritler

23 harfli

asit iyonlaşma sabitesi, asitesli hepatonefritis

22 harfli

asit baz belirteçleri

21 harfli

asitlendirilmiş krema

20 harfli

asit deterjan lignin, asit dirençli alaşım, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama

19 harfli

asit ayrışma sabiti, asit dirençli çelik, asit dirençli emaye, asit dirençli metal, asit hematein testi, asitik aminoasitler, asitlendirilmiş süt, asitlik düzenleyici

18 harfli

asit fuksin boyası

17 harfli

asit deterjan lif, asit halojenürler, asitane kaymakamı

16 harfli

asit baz dengesi, asit mayalanması, asitli temizleme, asitlik derecesi

15 harfli

asit kapasitesi, asit test oranı, asitlik indeksi

14 harfli

asit saldırısı, asite daldırma, asitli dağlama, asitlik değeri

13 harfli

asit dirençli, asit fosfataz, asit hidrolaz, asitlendirici

12 harfli

asit albümin, asit fumarol, asit kazeini, asit peyniri, asit yağmuru

11 harfli

asit hatası, asit sitrik, asit yemler, asit yunağı

10 harfli

asit alkol, asit borik, asit fenik, asit grubu, asit tuncu, asitdeğeri

9 harfli

asit kabı, asit kökü, asit-fast, asitölçer, asitölçüm, asitretin

8 harfli

asit tuz, asit yağ

7 harfli

asitlik

6 harfli

asites, asitli

4 harfli

asit

Kelime Ara