İçinde ASİT geçen kelimeler

İçinde ASİT geçen kelimeler 657 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

asit aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. asit anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ASİT geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, asit anyonik sürfektanlar, basit bağlantılı manifold, ketoplastik amino asitler, laktik asit fermantasyonu, mutlak gerekli amino asit, oksalik asit zehirlenmesi, propiyonik asit türevleri, rebound asit salgılanması, sitrik asit fermentasyonu, sülfürik asitli temizleme, toplam akciğer kapasitesi, trikarboksilik asit devri, trikloroizosiyanürik asit, ürik asit ve ürat taşları, yağlarda asitlik derecesi, yoksulluğun fasit dairesi

24 harfli

asit deterjan lif tayini, asit mukopolisakkaritler, basit işkembe şişkinliği, basit rastgele örnekleme, basit sindirim bozukluğu, benzen monosülfonik asit, çağınca asitlik derecesi, fakirliğin fasit dairesi, glikojenik amino asitler, mesajcı ribonükleik asit, nükleik asit melezlemesi, poliglikolik asit ipliği, Rhizoglyphus parasiticus, soğuk asitli temizleyici, Stercorarius parasiticus, sülfürik asitli anotlama, temel amino asitler, EAA, endüstri atıl kapasitesi

23 harfli

amino asit dengesizliği, aromatik sülfon asitler, asit iyonlaşma sabitesi, asitesli hepatonefritis, birincil safra asitleri, dezoksiribonükleik asit, gama-amino bütirik asit, hekzafluorosilisik asit, kapasite kullanım oranı, ketojenik amino asitler, kuvvetli asit ve bazlar, laktik asit bakterileri, okzalik asitli anotlama, özgün asit baz katalizi, plazma amino asit oranı, sekunder safra asitleri, sülfirik asitli paklama, yenilebilir asit kazein, hidrofluosilisilik asit, zayıf asitler ve bazlar

22 harfli

alifatik amino asitler, aromatik amino asitler, asit baz belirteçleri, basit usulde vergileme, benzen disülfonik asit, bir klorlu asetik asit, çoğaltılmış basit emek, dokozahekzaenoyik asit, Ehrlich triasit boyası, esansiyel yağ asitleri, eykozapentaenoyik asit, gliserol fosforik asit, homokodonik amino asit, iki bazlı asit, diasid, ikincil safra asitleri, inspirasyon kapasitesi, konjuge asit ve bazlar, konjüge asit-baz çifti, kromik asitli anotlama, kükürtlü amino asitler, nitrosil sülfürik asit, ...

21 harfli

aromatik aminoasitler, asitlendirilmiş krema, aspartik asit, Asp, D, basit harfli ifadeler, basit Keynesyen model, basit rumen timpanisi, basit triaçilgliserol, diamidopropionik asit, dokosaheksaenoik asit, dumanlı sülfürik asit, eikosapentaenoik asit, firma atıl kapasitesi, glutamik asit, Glu, E, indolasetik asit, IAA, kenodezoksikolik asit, konjuge linoleik asit, kreatin fosforik asit, metanodikarbonik asit, nikotinik asit türevi, paraaminobenzoik asit, polialkol asit esteri, ...

20 harfli

asetilsalisilik asit, asidik amino asitler, asit deterjan lignin, asit dirençli alaşım, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama, basit fâiz hesapları, basit periyodik eğri, basit yeniden üretim, benimseme kapasitesi, benzen sülfinik asit, çiftleşme kapasitesi, difenilglikolik asit, esansiyel amino asit, heksaflorosilik asit, kalsiyum asit fosfat, katlanmış basit emek, laktik asit serileri, monokarboksilli asit, N-asetilmuramik asit, omega-3 yağ asitleri, ...

19 harfli

asit ayrışma sabiti, asit dirençli çelik, asit dirençli emaye, asit dirençli metal, asit hematein testi, asitik aminoasitler, asitlendirilmiş süt, asitlik düzenleyici, basit küresel üçgen, basit sürekli dikiş, bazik amino asitler, bütirik asit tayini, dekstro laktik asit, difüzyon kapasitesi, dumanlı nitrik asit, esansiyel aminoasit, imido karbonik asit, indol-3-asetik asit, korunmuş amino asit, metanosülfonik asit, metil sülfonik asit, ...

18 harfli

alfa linoleik asit, aminobenzoyik asit, apürinik asit, APA, asetik asit tayini, asetil asetik asit, asit fuksin boyası, basit böbrek kisti, basit fiil cümlesi, basit lenfadenitis, basit puan tahmini, basitleştirebilmek, borik asit sistemi, by pass amino asit, ekşit (asit) tüten, ekzojen amino asit, ester yağ asitleri, fenilasetürik asit, heksadekanoik asit, heptadekanoik asit, heteropoli asitler, kloro etanoik asit, ...

17 harfli

amino asit değeri, amino asit dizisi, aminokaproik asit, anorganik asitler, asit deterjan lif, asit halojenürler, asitane kaymakamı, basit borumsu bez, basit kapalı eğri, basit trigliserit, basit zamanlı kip, basite indirgemek, D-gliserikasitemi, florosilisik asit, hidrosiyanik asit, hiperaminoasitemi, hiposülfürik asit, homojentisik asit, imino asetik asit, indolbütirik asit, iyodo asetik asit, ...

16 harfli

aktüel asitlilik, alfa lipoik asit, aminoasit dizisi, asetoasetik asit, asit baz dengesi, asit mayalanması, asitli temizleme, asitlik derecesi, basit ad cümlesi, basit ayrı dikiş, basit indigesyon, basit proteinler, basitleştirilmek, çinko basitrasin, dipikolinik asit, gerçek asitlilik, glikoksilik asit, halojen asitleri, hidrobromik asit, hidroklorik asit, hipoaminoasitemi, ...

15 harfli

aldarik asitler, aldonik asitler, amino asit kolu, arahidonik asit, araşidonik asit, asit kapasitesi, asit test oranı, asitlik indeksi, aspergilik asit, basit diffizyon, basit makineler, basitleşebilmek, basitleştirilme, bromhidrik asit, eikosanoik asit, fosfatidik asit, galaktarik asit, glioksilik asit, glukuronik asit, hipokloroz asit, kapasite artışı, ...

14 harfli

abieninik asit, allontoik asit, aminoasit kolu, asit saldırısı, asite daldırma, asitli dağlama, asitlik değeri, aşırı asitleme, aşırı kapasite, basit çoğaltan, basit çoğunluk, basit difüzyon, basit geçitler, basit lipidler, basit ortalama, basit su çarkı, basitleşebilme, basitleştirmek, bonkrekik asit, ergasitoplazma, eritorbik asit, ...

13 harfli

abiyetik asit, adenilik asit, amino asitler, antiasit ilaç, araşidik asit, asit dirençli, asit fosfataz, asit hidrolaz, asitlendirici, askorbik asit, atıl kapasite, basit bölünme, basit damıtma, basit protein, basit salınım, basit tanecik, basitleştirme, benzilik asit, beyt-ül-kasit, brasidik asit, bütanoik asit, ...

12 harfli

alasit üzümü, aljinik asit, aminoasitler, asit albümin, asit fumarol, asit kazeini, asit peyniri, asit yağmuru, basit bezler, basit getiri, basit kelime, basit önerme, basit yaprak, behenik asit, benzoik asit, borasik asit, bütirik asit, D amino asit, D-amino asit, elaidik asit, eşlenik asit, ...

11 harfli

araşik asit, asetik asit, asit hatası, asit sitrik, asit yemler, asit yunağı, basit cisim, basit cümle, basit eklem, basit kesir, basit lipit, basit meyve, basit sıfat, basit tartı, basit tümce, basit zaman, bromik asit, D-aminoasit, erüsik asit, fasit daire, fasit olmak, ...

10 harfli

Abdülbasit, adipikasit, amino asit, asit alkol, asit borik, asit fenik, asit grubu, asit tuncu, asitdeğeri, basit emek, basit fiil, basit renk, basit siga, basit zarf, basitleşme, basitrasin, borik asit, fitik asit, folik asit, humik asit, hümik asit, ...

9 harfli

aminoasit, asit kabı, asit kökü, asit-fast, asitölçer, asitölçüm, asitretin, basit gaz, basit göz, basit kip, basit yağ, kasiterit, orto asit, salt-asit, sert asit, süperasit, tasitamam, ürik asit, yağ asiti

8 harfli

antiasit, antrasit, asit tuz, asit yağ, basit ek, basitlik, basitmek, hidrasit, kapasite, monoasit, poliasit, tasitmak, tenyasit

7 harfli

antasit, asitlik, basitçe, borasit, izoasit, kamasit, pirasit

6 harfli

asites, asitli, K asit

5 harfli

basit, dasit, fasit

4 harfli

asit

Kelime Ara