AT ile başlayan kelimeler

AT ile başlayan veya başında AT olan kelimeler 1067 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

at aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. at anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AT ile başlayan kelimeler

25 harfli

at binicisine göre kişner, atarca yıldız, atarca, at, atımı yer (... atımı yer), atına bakan ardına bakmaz, atlantoaksiyal uyumsuzluk, atların bulaşıcı bronşiti, atların soluğan hastalığı, atta, avratta uğur vardır

24 harfli

at izi it izine karışmak, ata da soy gerek, ite de, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, ateş ağızlı alaca levrek, ateş demekle ağız yanmaz, ateşe vursa duman vermez, atı alan Üsküdar´ı geçti, atın ölümü arpadan olsun, atıp (veya atmak) tutmak, atladı geçti Genç Osman!, atlama ipi (sıçrama ipi), atların bulaşıcı anemisi, atların viral arteritisi, atnan arpayı döğüştürmek, atomik emisyon fotometri

23 harfli

ata dostu oğla mirastır, atbaşı (beraber) gitmek, ateromatöz dejenerasyon, ateş düştüğü yeri yakar, ateşleme sargısı kapağı, ateşlik yalıtkanı burnu, Atina antlaşması (1913), atların histoplazmozisi, atların rabdomiyolizisi, atlayışlı değişimce bak, atmosfer kirlilikölçeri, Atom Enerjisi Komisyonu, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, attan inip eşeğe binmek

22 harfli

at papüler dermatitisi, atardamar hipertrofisi, atardamar hiyalinozisi, ateş almaya mı geldin?, Atina-Sparta savaşları, atipik akciğer yangısı, atların viral abortusu, atmık kın görüntüyazım, atriyal septum defekti, atriyoventrikül düğümü, atriyoventriküler blok

21 harfli

at ensefalomiyelitisi, at yiğidin yoldaşıdır, ata arpa yiğide pilav, ata et, ite ot vermek, atadan babadan görmek, atardamar kan basıncı, atcak, [atacag, atıç], ateşler içinde yanmak, ateşsiz kızık sarılık, atıcıkanal, atarkanal, atılan ok geri dönmez, atım modu modülasyonu, atomik kütle numarası, atretik korpus luteum, atreziya ani ve rekti

20 harfli

at akciğer kıl kurdu, atan damar genişlemi, ateşbalığı, sardalye, ateşleme düzenlemesi, atların polinöritisi, atomsal kütle birimi, atrofik mide yangısı

19 harfli

at cüce iplik kurdu, at eğitme gösterisi, at koşturacak kadar, at kuyruğu nöritisi, at üstünde hokkabaz, Ateşe dayanır gereç, ateşi başına vurmak, atipik sunum eğrisi, Atlantik bildirgesi, atomik kütle birimi, atomik spektroskopi, atopik deri yangısı, atopik reaksiyonlar, ATR dolaşım belgesi, atrikozis konjenita, atriyal fibrilasyon

18 harfli

at arkasına gelmek, at hiperlipidemisi, at kestanesigiller, at üstünde piramit, at var, meydan yok, ataklanım itkenlik, atasoylu akrabalık, ateş ağızlı çiklit, ateş almaya gelmek, ateş gibi kesilmek, ateşe dayanıklılık, ateşkes gözlemcisi, ateşleme çevirgeçi, ateşleme kıvılcımı, ateşleme yoğunlacı, ateşlik göbek teli, ateşlik sızdırmazı, Atherina presbyter, Atina itilafnâmesi, Atina Konvansiyonu, atlama taşı yapmak, ...

17 harfli

at boynuna düşmek, at üstünde kaplan, at üstünde maymun, atamayı kaldırmak, atanmış büyükelçi, atar damar ağrısı, atardamar yangısı, atellan komedyası, ateş arabası sesi, ateş kaynaştırımı, ateşkes anlaşması, ateşleme donanımı, ateşleme öndeliği, ateşlemede zorluk, ateşlik yalıtkanı, Atherina hepsetus, atipik arz eğrisi, atkestanesigiller, atlama sayı eşiği, atlasçiçeğigiller, atlıya saat olmaz, ...

16 harfli

at hiperlipemisi, at kılı solucanı, at nalı plasenta, at üstünde aslan, at üstünde köpek, at üstünde takla, at vebası virüsü, atasözü kullanma, ataşına bırakmak, ateş düzenleyici, ateş gibi yanmak, ateşe nal koymak, ateşi uyandırmak, ateşine burakmak, ateşleme noktası, ateşleme sargısı, ateşlerde yanmak, ateşlik iletkeni, atıl para talebi, atılan alacaklar, atımına düşürmek, ...

15 harfli

at cıvlandırmak, at erlişiyozisi, at sivrikuyruğu, at üstünde üçlü, at vebası ateşi, atalara tapınma, atanmamış kopya, atanmış kalıtçı, atardamar kesme, Ateles paniscus, ateromatoz plak, ateş içi gecesi, ateş kaynaklamı, ateşe dayanıklı, ateşleme açkısı, ateşleme sırası, ateşlik tırnağı, Atherina boyeri, atılım yürüyüşü, atılıp satılmak, Atilla harekâtı, ...

14 harfli

at babesiozisi, at enflüenzası, at nalı böbrek, at safra ateşi, at unutkanlığı, at üstünde ayı, atacıl delilik, ataerkil düzen, Atatürkçelengi, aterosklerozis, ateş böcekleri, ateş değirmeni, ateş fasulyesi, ateş kırmızısı, ateş püskürmek, ateş semenderi, ateş yağdırmak, Ateşdayanırlık, ateşine yanmak, ateşkes ihlâli, ateşle dağlama, ...

13 harfli

at bağışlamak, at bakıcılığı, at dişi mısır, at kuyrukları, at mide kurdu, at nalı kadar, atadirimcilik, ataerkil aile, atah getirmek, atalar kütüğü, atar damarsal, atbaşı çekmek, ateh getirmek, ateş kesilmek, ateş tapınağı, ateş tedavisi, ateşböcekleri, ateşe dayanır, ateşini almak, ateşkes hattı, ateşlendirmek, ...

12 harfli

at anatomisi, at depretmek, at eğiticisi, at göğüslüğü, at kaldırmak, at kestanesi, at seğirtmek, at sinekleri, ata atlanmak, ata götürmek, atama deyimi, atar damarsı, ataraktikler, atardamarcık, ataş arabası, ataş deymeni, ataşemiliter, ataşı kaymak, Atatürkçülük, ateloprozopi, atelye resmi, ...

11 harfli

at akrobatı, at aktarıcı, at askariti, at bakıcısı, at bırakmak, at frengisi, at kasidesi, at koparmak, at otlatmak, at oynatmak, at sarkoidi, at solucanı, AT/GC oranı, ATA karnesi, ata yolluğu, ata yontusu, atak yapmak, Atalantekke, atalar sözü, atama atama, atan ilerde, ...

10 harfli

at arabası, at cambazı, at götlüğü, at gözlüğü, at hırsızı, at kasnısı, at kuyruğu, at meydanı, at nezlesi, at operası, at otayıcı, at paklası, at yoncası, atak ayağı, ataklaşmak, atalarsözü, atanabilme, atanlaşmak, atanmışlık, atannaşmak, atar damar, ...

9 harfli

at ağrısı, at bakısı, at balığı, at binmek, at çapmak, at çiçeği, at depmek, at elması, at gulağı, at koşmak, at kulağı, at memegi, at memesi, at oğlanı, at oynağı, at salmak, at sineği, at sülüğü, at uçuran, at vebası, ata atası, ...

8 harfli

at gribi, at oyunu, at uşağı, ata erki, ata kulu, ata lira, Atabakan, Atabeyli, atabilme, Atabindi, atacılık, Atadoğdu, Ataergin, ataerkil, Ataeymir, atakbaşı, atalamak, Atamtürk, Atanoğlu, Atasagun, atasağan, ...

7 harfli

at ağaç, at donu, at gibi, at tonu, at yağı, Atabağı, Atabörü, atacoru, Atadamı, ataerki, atakçıl, Atakent, ataklık, Atakurt, Atalanı, Atalmış, Atambay, atanmak, atanmış, atasözü, ataşlığ, ...

6 harfli

at eri, Atabay, atabeğ, Atabek, atabey, atacag, atacak, Atacan, Atadan, atagcı, Atagül, Atagün, atağan, Atahan, Atakan, atakçı, Ataker, ataklı, Ataköy, ataksi, Atakul, ...

5 harfli

Ataan, atağa, atama, Ataol, Ataöv, atari, Atasü, ataşe, Ataün, ATCaz, atçak, atent, atfen, atgak, atgın, atgış, Atgun, atıcı, Atıfa, Atıfe, atılı, ...

4 harfli

Ataç, ATAD, atak, atan, atar, ataş, atav, Atay, Atça, atçı, atçu, atdı, ateh, atel, ateş, Atfi, atgı, atgm, atgu, atğı, athi, ...

3 harfli

ata, ate, atı, ati, ATP, ATV

2 harfli

at

Kelime Ara