İçinde AT geçen kelimeler

İçinde AT geçen kelimeler 19262 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

at aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. at anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AT geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) üstüne yatmak, (birinin) hatırını kırmak, (birinin) yatağına girmek, abat etmek (veya eylemek), adım (veya adımını) atmak, Adriyatik'ten Çin Seddine, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, alerjik temas dermatitisi, alternating current, (AC), anadingil gezinti yatağı, anahat tehlike fonksiyonu, anatipestifer enfeksiyonu, anestezi sonrası miyopati, apertura maksillopalatina, arka mezenterik atardamar, arkasından atlı kovalamak, arterya sekalis lateralis, aşık atmak (veya oynamak), aşırı doymuş katı çözelti, aşırı saldırgan fiyatlama, ...

24 harfli

(bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir yere) kendini atmak, (biriyle) mülakat yapmak, (yatın) boyun içi yalımı, Afrika İktisat Komisyonu, ağ atmak (veya bırakmak), ağanın gözü ata tımardır, akımmıknatıssaI birimler, akral yalama dermatitisi, akut romatizma artritisi, alternatif yem maddeleri, aluminyum amonyum sülfat, amonyak temelli atmosfer, ana atardamar yırtılması, Anoplocephala perfoliata, arıtım (katsayısı) oranı, aristocu olmayan tiyatro, at izi it izine karışmak, ata da soy gerek, ite de, atardamar görüntülenmesi, ...

23 harfli

(bir şeye) hayat vermek, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir yere) kapağı atmak, (birinin) hatırı kalmak, (birinin) üzerine atmak, afferent lenfatik damar, affinite kromatografisi, ağza tat, boğaza feryat, ak yuvarsal ateş emlemi, akciğer karsinomatozisi, akımmıknatıssal irkilim, akral sakatlık sendromu, akşam erkek sanat okulu, aktarım fiyatlandırması, Alburnoides bipunctatus, Allah övmüş de yaratmış, altlık ıslatma sendromu, Amblycephalus carinatus, Amblyrhynchus cristatus, ampulla ossea lateralis, anahtar sözcük kataloğu, ...

22 harfli

(bir şeyi) katık etmek, (birinin) üstüne atmak, abecesel konu kataloğu, açık hava aydınlatması, adda aldatıcı markalar, afin koordinat sistemi, ağzına bir kemik atmak, Ahameniş imparatorluğu, akıl para ile satılmaz, alı satı, (alım satım), alifatik amino asitler, alkalin fosfataz testi, Amblyomma tuberculatum, anamala katılan kazanç, Aphyosemion bivittatum, apparatus urogenitalis, Aptenodytes patagonica, aromatik amino asitler, arterya palatina mayor, arterya palatina minor, asimetrik karbon atomu, ...

21 harfli

(bir şey) kapak atmak, (bir şeye) imza atmak, (birinde) şafak atmak, (birine) çirkef atmak, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) rahat batmak, (birini) yatak çekmek, (birinin) hatırı için, (içinde) at koşturmak, açık damlatma yöntemi, açılış fiyatıyla emir, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ak kanatlı tarla kuşu, ak-kanatlı tarla kuşu, akciğer distomatozisi, akımsaklarlı ateşleme, akronematik flagellum, akşam kız sanat okulu, akut mide dilatasyonu, ...

20 harfli

(bir işe) eli yatmak, (birine) ateş basmak, (birine) kanat açmak, (birine) kemik atmak, (birine) zifos atmak, (biriyle) aşık atmak, aba altında er yatar, abomazum dilatasyonu, açık (gergin) atlama, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, Ağratur İngiliz üssü, akciğer hidatidozisi, akımmıknatıssal izge, akseleratör globulin, alçak yinelenim katı, alım satım patlaması, alın damarı çatlamış, alıp satmaz görünmek, alıp sattığı olmamak, Alma ata anlaşmaları, ...

19 harfli

(at) tırısa kalkmak, (halatı) yısa etmek, 2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, A tipi yatırım fonu, acısıyla tatlısıyla, acil hat antlaşması, Acipenser stellatus, açık alan katsayısı, açık atölye sistemi, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açlık katabolizması, adî uzatılmış kesir, Aegithalos caudatus, Afrika at hastalığı, ağır ol, batman gel, Ahlatşahlar Beyliği, akkanatlı tarlakuşu, aksama aydınlatması, akümülatör bitkiler, ...

18 harfli

(birine) zar atmak, aba yeninden atmak, acoustic simulator, açık satak belgiti, açıkhava tiyatrosu, açılımın katsayısı, Addax nasomaculata, adımını attırmamak, adımını geri atmak, adil olmayan fiyat, Afrika sahil ateşi, akantomatöz epulis, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, akromatik iğ iplik, aksiyomatik yöntem, aktiflik katsayısı, aldatıcı başlangıç, alerjik dermatozis, alım satım aracısı, Alisma lanceolatum, ...

17 harfli

abortus immaturus, adımını tek atmak, Aedes triseriatus, ağdalık katsayısı, ak kanatlı toygar, akantokeratodermi, aklimatize türler, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, akşam sanat okulu, aktinik keratozis, aktivatör protein, akuatik organizma, alaturkalaştırmak, aldatmalı anlaşma, alfa ketoglutarat, alfa-ketoglutarat, alfabetik katalog, alı satı eyleşmek, alıcılara oynatma, alım satım bürosu, ...

16 harfli

abecesel katalog, Acinonyx jubatus, Aclnonyx jubatus, Adana Mutabakatı, adliye teşkilatı, adyabatik sistem, Aedes atlanticus, ağzını bağlatmak, Akçaabat köftesi, akrobatik atlama, alaturka tuvalet, alaturkalaştırma, aldatıcı nitelik, algılatma aygıtı, alı satı eylemek, alım satım etmek, alım satım ofisi, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, allahamanatettuh, alternatifsizlik, ...

15 harfli

Abel kategorisi, Acacia dealbata, açık istihbarat, açıktan atanmak, adenilat siklaz, ADF istatistiği, Afrika manatisi, afyonu patlamak, ağız tatsızlığı, ajan provokatör, akarodermatitis, akımmıknatıslık, aklını oynatmak, alatavşan üzümü, aldatıcı benzet, aldatıcı ilişki, aldatmasız oyun, alım satım emri, alış satış emri, alkışlatabilmek, Allah aratmasın, ...

14 harfli

AB müktesebatı, aba gibi atmak, abıhayat içmiş, ablatif tedavi, Absidiatürleri, absürt tiyatro, açıklatabilmek, açıktan atamak, açıktan atanma, açısal katsayı, açlık atrofisi, ad spectatores, Adatoprakpınar, adıgıyın atmak, adlaşmış sıfat, Aedes serratus, Aelia rostrata, aflatoksikozis, Agama ruderata, ağara yatırmak, ağırlatabilmek, ...

13 harfli

... atımı yer, abarot satmak, açı katsayısı, açıklatabilme, açıklattırmak, açıktan atama, açıktan satış, açılış fiyatı, adımlı atlama, aflatoksin B1, Afrika manatı, agregat meyve, ağ gözatıcısı, ağbat karabat, ağır suç atma, ağırlatabilme, ağrıya yatmak, ahırat suwalı, ahra yatırmak, aile matinesi, Akal teke atı, ...

12 harfli

ABD senatosu, Abel matrisi, ablatif hâli, abstre sanat, açıklattırma, açkılatılmak, açmaz halatı, adenomatozis, adı batasıca, aflatoksikoz, ağaç matkabı, ağır kapatım, ağır otlatma, ağlatabilmek, ahlat kurusu, Ahlatlıburun, Ahlatlıçeşme, ahmakıslatan, Akçahatipler, akompanyatör, akort çatalı, ...

11 harfli

a - katmanı, Ab kategori, Achatinidae, açığa satış, açık atölye, açık fatura, açkılatılma, adenomatoid, aeroakuatik, aglutinatif, ağaç cıvata, ağız atlası, ağız satmak, ağlatabilme, ahlat ağacı, ahlatıerbaa, Ahlatşahlar, aile hayatı, akatalepsia, akataleptik, akçılkatman, ...

10 harfli

abak atmak, abat olmak, Abdülcevat, Abdüllâtif, abıldatmak, acıhlatmah, Acoelomata, açık satış, açıklatmak, açkılatmak, adenomatöz, adı batası, adı batmak, adı batmış, adil fiyat, adli tatil, adum atmak, afallatmak, afatlanmak, aflatoksin, ağ katmanı, ...

9 harfli

405 satır, 525 satır, 625 satır, 819 satır, aba atmak, Acarhatun, Acarkatun, acı tatlı, açıklatma, açkılatma, adın bata, adyabatik, afallatma, afatlamak, Aggregata, agregatus, ağcakanat, ağırlatma, ağızlatım, ağsal kat, ahcıkatık, ...

8 harfli

a-hatası, Abdalata, abıhayat, abiheyat, abulatya, abuşanat, acayibat, açagatıh, adenilat, adsorbat, affatmak, agnatmak, ağ yatak, Ağaççatı, Ağahatun, Ağakatun, ağlatmak, ağnatmak, ağsuğata, Ahlatcık, Ahlatçık, ...

7 harfli

abatmak, ablakat, ablatif, ablatya, abratan, adatepe, adatmak, aflagat, agathis, agitato, agmatin, Agnatha, ağlatış, ağlatma, ağyatan, Ahatlar, Ahlatlı, Akbatur, Akçataş, akfatma, Akfırat, ...

6 harfli

abıgat, abıkat, abogat, abugat, abukat, Acatay, acatıh, adanat, adatma, afolat, agatis, agıbat, agnati, agonat, agubat, ağ kat, ağacat, ağatçı, ağlatı, ağubat, ahanat, ...

5 harfli

agbat, ağlat, ahfat, ahlat, ahrat, aidat, Akata, Akçat, alata, alatu, alfat, alhat, Alpat, amata, anate, anatı, andat, angat, ankat, anlat, annat, ...

4 harfli

abat, acat, adat, afat, agat, ağat, ahat, alat, amat, anat, apat, Arat, aşat, Ataç, ATAD, atak, atan, atar, ataş, atav, Atay, ...

3 harfli

ata, ate, atı, ati, ATP, ATV, bat, cat, çat, dat, fât, gat, hat, kat, mat, nat, pat, rat, sat, şat, tat, ...

2 harfli

at

Kelime Ara