İçinde AT geçen kelimeler

İçinde AT geçen kelimeler 19263 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

at aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. at anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AT geçen kelimeler

25 harfli

abat etmek (veya eylemek), adım (veya adımını) atmak, Adriyatik'ten Çin Seddine, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, alerjik temas dermatitisi, alternating current, (AC), anadingil gezinti yatağı, anahat tehlike fonksiyonu, anatipestifer enfeksiyonu, anestezi sonrası miyopati, apertura maksillopalatina, arka mezenterik atardamar, arkasından atlı kovalamak, arterya sekalis lateralis, aşık atmak (veya oynamak), aşırı doymuş katı çözelti, aşırı saldırgan fiyatlama, at binicisine göre kişner, atarca yıldız, atarca, at, atımı yer (... atımı yer), ...

24 harfli

Afrika İktisat Komisyonu, ağ atmak (veya bırakmak), ağanın gözü ata tımardır, akımmıknatıssaI birimler, akral yalama dermatitisi, akut romatizma artritisi, alternatif yem maddeleri, aluminyum amonyum sülfat, amonyak temelli atmosfer, ana atardamar yırtılması, Anoplocephala perfoliata, arıtım (katsayısı) oranı, aristocu olmayan tiyatro, at izi it izine karışmak, ata da soy gerek, ite de, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, ateş ağızlı alaca levrek, ateş demekle ağız yanmaz, ateşe vursa duman vermez, atı alan Üsküdar´ı geçti, ...

23 harfli

afferent lenfatik damar, affinite kromatografisi, ağza tat, boğaza feryat, ak yuvarsal ateş emlemi, akciğer karsinomatozisi, akımmıknatıssal irkilim, akral sakatlık sendromu, akşam erkek sanat okulu, aktarım fiyatlandırması, Alburnoides bipunctatus, Allah övmüş de yaratmış, altlık ıslatma sendromu, Amblycephalus carinatus, Amblyrhynchus cristatus, ampulla ossea lateralis, anahtar sözcük kataloğu, anatomik–patolojik tanı, angulus okuli lateralis, antlaşmaların çatışması, apparatus respiratoryus, ardından atlı kovalamak, ...

22 harfli

abecesel konu kataloğu, açık hava aydınlatması, adda aldatıcı markalar, afin koordinat sistemi, ağzına bir kemik atmak, Ahameniş imparatorluğu, akıl para ile satılmaz, alı satı, (alım satım), alifatik amino asitler, alkalin fosfataz testi, Amblyomma tuberculatum, anamala katılan kazanç, Aphyosemion bivittatum, apparatus urogenitalis, Aptenodytes patagonica, aromatik amino asitler, arterya palatina mayor, arterya palatina minor, asimetrik karbon atomu, astigmatönler (mercek), at papüler dermatitisi, ...

21 harfli

açık damlatma yöntemi, açılış fiyatıyla emir, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ak kanatlı tarla kuşu, ak-kanatlı tarla kuşu, akciğer distomatozisi, akımsaklarlı ateşleme, akronematik flagellum, akşam kız sanat okulu, akut mide dilatasyonu, alfa tokoferol asetat, alkalik ölüm katılığı, Allah rahatlık versin, Allah yarattı dememek, Ammodytes lanceolates, amnesty international, Amphioxus lanceolatum, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, anlamsızlık tiyatrosu, ...

20 harfli

abomazum dilatasyonu, açık (gergin) atlama, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, Ağratur İngiliz üssü, akımmıknatıssal izge, akseleratör globulin, alçak yinelenim katı, alım satım patlaması, alın damarı çatlamış, alıp satmaz görünmek, alıp sattığı olmamak, Alma ata anlaşmaları, Alma ata beyannamesi, alüvyon maden yatağı, Amblyomma variegatum, Amoebotaenia cuneata, ana mıknatıslı kuşak, anatomia komparativa, anatomia sistematika, anatomia topografika, ...

19 harfli

2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, A tipi yatırım fonu, acısıyla tatlısıyla, acil hat antlaşması, Acipenser stellatus, açık alan katsayısı, açık atölye sistemi, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açlık katabolizması, adî uzatılmış kesir, Aegithalos caudatus, Afrika at hastalığı, ağır ol, batman gel, Ahlatşahlar Beyliği, akkanatlı tarlakuşu, aksama aydınlatması, akümülatör bitkiler, alifatik bileşikler, alizarin monofosfat, ...

18 harfli

acoustic simulator, açık satak belgiti, açıkhava tiyatrosu, açılımın katsayısı, Addax nasomaculata, adımını attırmamak, adımını geri atmak, adil olmayan fiyat, Afrika sahil ateşi, akantomatöz epulis, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, akromatik iğ iplik, aksiyomatik yöntem, aktiflik katsayısı, aldatıcı başlangıç, alerjik dermatozis, alım satım aracısı, Alisma lanceolatum, Alouatta seniculus, alternatif maliyet, ...

17 harfli

abortus immaturus, adımını tek atmak, Aedes triseriatus, ağdalık katsayısı, ak kanatlı toygar, akantokeratodermi, aklimatize türler, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, akşam sanat okulu, aktinik keratozis, aktivatör protein, akuatik organizma, alaturkalaştırmak, aldatmalı anlaşma, alfa ketoglutarat, alfa-ketoglutarat, alfabetik katalog, alı satı eyleşmek, alıcılara oynatma, alım satım bürosu, ...

16 harfli

abecesel katalog, Acinonyx jubatus, Aclnonyx jubatus, Adana Mutabakatı, adliye teşkilatı, adyabatik sistem, Aedes atlanticus, ağzını bağlatmak, Akçaabat köftesi, akrobatik atlama, alaturka tuvalet, alaturkalaştırma, aldatıcı nitelik, algılatma aygıtı, alı satı eylemek, alım satım etmek, alım satım ofisi, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, allahamanatettuh, alternatifsizlik, ...

15 harfli

Abel kategorisi, açık istihbarat, açıktan atanmak, adenilat siklaz, ADF istatistiği, Afrika manatisi, afyonu patlamak, ağız tatsızlığı, ajan provokatör, akarodermatitis, akımmıknatıslık, aklını oynatmak, alatavşan üzümü, aldatıcı benzet, aldatıcı ilişki, aldatmasız oyun, alım satım emri, alış satış emri, alkışlatabilmek, Allah aratmasın, Alman papatyası, ...

14 harfli

AB müktesebatı, abıhayat içmiş, ablatif tedavi, Absidiatürleri, absürt tiyatro, açıklatabilmek, açıktan atamak, açıktan atanma, açısal katsayı, açlık atrofisi, ad spectatores, Adatoprakpınar, adıgıyın atmak, adlaşmış sıfat, Aedes serratus, Aelia rostrata, aflatoksikozis, Agama ruderata, ağara yatırmak, ağırlatabilmek, ağırlıklı saat, ...

13 harfli

abarot satmak, açı katsayısı, açıklatabilme, açıklattırmak, açıktan atama, açıktan satış, açılış fiyatı, adımlı atlama, aflatoksin B1, Afrika manatı, agregat meyve, ağ gözatıcısı, ağbat karabat, ağır suç atma, ağırlatabilme, ağrıya yatmak, ahırat suwalı, ahra yatırmak, aile matinesi, Akal teke atı, akantokeratoz, ...

12 harfli

ABD senatosu, Abel matrisi, ablatif hâli, abstre sanat, açıklattırma, açkılatılmak, açmaz halatı, adenomatozis, adı batasıca, aflatoksikoz, ağaç matkabı, ağır kapatım, ağır otlatma, ağlatabilmek, ahlat kurusu, Ahlatlıburun, Ahlatlıçeşme, ahmakıslatan, Akçahatipler, akompanyatör, akort çatalı, ...

11 harfli

a - katmanı, Ab kategori, Achatinidae, açığa satış, açık atölye, açık fatura, adenomatoid, aeroakuatik, aglutinatif, ağaç cıvata, ağız atlası, ağız satmak, ağlatabilme, ahlat ağacı, ahlatıerbaa, Ahlatşahlar, aile hayatı, akatalepsia, akataleptik, akçılkatman, akım çatağı, ...

10 harfli

abak atmak, abat olmak, Abdülcevat, Abdüllâtif, abıldatmak, acıhlatmah, Acoelomata, açık satış, açıklatmak, açkılatmak, adenomatöz, adı batası, adı batmak, adı batmış, adil fiyat, adli tatil, adum atmak, afallatmak, afatlanmak, aflatoksin, ağ katmanı, ...

9 harfli

405 satır, 525 satır, 625 satır, 819 satır, Acarhatun, Acarkatun, acı tatlı, açıklatma, açkılatma, adın bata, adyabatik, afallatma, afatlamak, Aggregata, agregatus, ağcakanat, ağırlatma, ağızlatım, ağsal kat, ahcıkatık, ahlakiyat, ...

8 harfli

a-hatası, Abdalata, abıhayat, abiheyat, abulatya, abuşanat, acayibat, açagatıh, adenilat, adsorbat, affatmak, agnatmak, ağ yatak, Ağaççatı, Ağahatun, Ağakatun, ağlatmak, ağnatmak, ağsuğata, Ahlatcık, Ahlatçık, ...

7 harfli

abatmak, ablakat, ablatif, ablatya, abratan, adatepe, adatmak, aflagat, agathis, agitato, agmatin, Agnatha, ağlatış, ağlatma, ağyatan, Ahatlar, Ahlatlı, Akbatur, Akçataş, akfatma, Akfırat, ...

6 harfli

abıgat, abıkat, abogat, abugat, abukat, Acatay, acatıh, adanat, adatma, afolat, agatis, agıbat, agnati, agonat, agubat, ağ kat, ağacat, ağatçı, ağlatı, ağubat, ahanat, ...

5 harfli

agbat, ağlat, ahfat, ahlat, ahrat, aidat, Akata, Akçat, alata, alatu, alfat, alhat, Alpat, amata, anate, anatı, andat, angat, ankat, anlat, annat, ...

4 harfli

abat, acat, adat, afat, agat, ağat, ahat, alat, amat, anat, apat, Arat, aşat, Ataç, atak, atan, atar, ataş, atav, Atay, Atça, ...

3 harfli

ata, ate, atı, ati, ATP, ATV, bat, cat, çat, dat, fât, gat, hat, kat, mat, nat, pat, rat, sat, şat, tat, ...

2 harfli

at

Kelime Ara