ATA ile biten kelimeler

ATA ile biten veya sonunda ATA olan kelimeler 407 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ata aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ata anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ATA ile biten kelimeler

25 harfli

Brachydanio nigrofasciata, Coccinella septempunctata, Leptinotarsa decemlineata, pars disseminata prostata, Polycentropsis abbreviata

24 harfli

Anoplocephala perfoliata, Melanocorypha bimaculata

23 harfli

Chinchilla brevicaudata, Rasbora pauci perforata

22 harfli

çokdeğişirlilikli hata, Haemaphysalis punctata, Hymenolepis lanceolata, Stilesia globipunctata

21 harfli

Elaphe quatuorlineata, Ficedula semitorquata, Menyanthes trifoliata, Petrogale penicillata, Physaloptera truncata, Rasbora dorsiocellata, Scolopendra cingulata, Sylvia consipicillata, Taenia mediocanellata, yanaşık standart hata

20 harfli

Amoebotaenia cuneata, Carnegiella strigata, Cerithidia cingulata, lüzûmlu vasıfda hatâ, ortalama mutlak hata, Peyronella glomerata, Sylvia conspicillata

19 harfli

Contia decemlineata, Cystophora cristata, dermatitis venenata, Hexagenia bilineata, mutlak sayısal hata, Plantago lanceolata, Poecilia reticulata, Smerinthus ocellata

18 harfli

Addax nasomaculata, Chelonia imbricata, Chrysops dimidiata, Condylura cristata, değişkenlerde hata, diameter konjugata, fossa infraspinata, fossa supraspinata, Hippolais caligata, keratitis punktata, Lacerta trilineata, Linguatula serrata, Motella tricirrata, mutlak göreli hata, Nymphoides peltata, Pelomedusa galeata, Phaenicia sericata, Rasbora trilineata, regio infraspinata, regio supraspinata, Scorpaena elongata, ...

17 harfli

Anguilla rostrata, Cladonia pyxidata, Galerida cristata, gelişi güzel hata, komika innamorata, Lamellibranchiata, medulla oblangata, medulla oblongata, Muscicapa striata, Pterocles alchata, Saxicola torquata, Spathula clypeata, Squatina aculeata, Torpedo marmorata

16 harfli

Aranea diademata, birinci tip hata, Cariama cristata, Chelys fimbriata, Choanoflagellata, Desmana moschata, Echidna aculeata, Galeria cristata, Hystrix cristata, istatistiki hata, Lacerta strigata, Lucilia sericata, Natrix tesellata, Numenius arquata, papilla foliyata, Poecilia vittata, Presbytis aurata, Rasbora maculata, Scorpaena notata, Spathulaclypeata, Squatina oculata, ...

15 harfli

Acacia dealbata, alopesia areata, ameboflagellata, arterya arkuata, Chenopis atrata, Colisa fasciata, Copeina guttata, gıldirik rapata, ikinci tip hata, onarılamaz hata, papilla vallata, Patella vulgata, plika fimbriata, Simplicidentata, sistematik hata, sutura foliyata, Taenia saginata, venula stellata, zona fasikulata, Zorilla striata, Zorillu striata

14 harfli

Aelia rostrata, Agama ruderata, Aurelia aurata, birikimli hata, Cetonia aurata, corpora allata, Dinoflagellata, Duplicidentata, Gavia stellata, hemoflagellata, korona radiata, Macaca mullata, Macaca radiata, onarılmaz hata, pars konvulata, pars sitriyata, sutura serrata, Trigla lineata

13 harfli

Alışık cıvata, Anas clypeata, Aralık cıvata, Aurata aurata, belirsiz hata, Echinodermata, Gnathostomata, gömülü civata, linea arkuata, Liza carinata, Mabuya aurata, orantılı hata, plâzmodezmata, Pleurotremata, psödosölomata, Raja undulata, rastgele hata, sıradışı hata, Sparus aurata, standart hata, Taxus baccata, ...

12 harfli

Amandibulata, anapiyesmata, Başlı cıvata, belirli hata, bileşik hata, Coelenterata, Cyclostomata, çilık çımata, Euflagellata, Geçme cıvata, gömme civata, Hemichordata, Invertebrata, invertebrata, karesel hata, Metastigmata, pars radiata, Protociliata, Raja clavata, Siphunculata, Thecposomata, ...

11 harfli

ağaç cıvata, avertebrata, Beroe ovata, Chelicerata, esâsda hatâ, Eucoelomata, Kara cıvata, Liza aurata, makronemata, Mandibulata, Metastriata, mikronemata, Monotremata, mutlak hata, ocağın bata, Prochordata, Testudinata, tip II hata

10 harfli

Acoelomata, bağıl hata, büyük hata, Clitellata, desiderata, dev cıvata, fasya lata, Flageliata, Flagellata, Prostriata, sabit hata, tip I hata, urstigmata, vertebrata

9 harfli

adın bata, Aggregata, alamanata, alfa hata, Alveolata, Astigmata, beta hata, Buyrukata, Coelomata, Eucaudata, Euciliata, gârbınata, ilomanata, kara kata, kara pata, Kongarata, Korkutata, maskarata, oblongata, omotegata, Opalinata, ...

8 harfli

Abdalata, ağsuğata, aksuvata, Calobata, Chordata, çatapata, çikolata, çukalata, Edentata, Evrenata, gavalata, gıranata, kalamata, kayınata, Konurata, limonata, makinata, matamata, mugalata, röveşata, Squamata, ...

7 harfli

aksuata, alapata, asıvata, asinata, barbata, beştata, burgata, Caudata, cıkkata, Ciliata, curnata, çangata, ev yatâ, falçata, fığlata, fırkata, gaynata, gınnata, gırnata, gorkata, ırapata, ...

6 harfli

ahsata, aksata, Alpata, aynata, babata, balata, barata, Bekata, bitata, bobata, boğata, borata, bugata, camata, cırata, cıvata, çalata, çomata, çonata, domata, donata, ...

5 harfli

Akata, alata, amata, Ayata, ihata, koata, Özata, spata, Stata, trata

4 harfli

bata, data, hata, kata, lata, pata, sata, şata, tata, yata, zata

3 harfli

ata

Kelime Ara