ata

ata

a. 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri: “Ey kız gözüme huri görünürsün / Atan sevmez seni benden ziyade” -Karacaoğlan. 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.


ata

Baba


ata

hlk. Tabip, hekim.


ata

1. Baba.2. Bektaşi şeyhi.


Ata Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri.3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.


Atâ Köken: Ar.

Söyleyiş: (ata:) Cinsiyet: Erkek Bağış, ihsan.


ATA İng. alimentary toxic aleukia

Alimenter toksik alöki.


ata için benzer kelimeler


ata, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'a', şeklindedir.
ata kelimesinin tersten yazılışı ata diziliminde gösterilir.