Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP)

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) İng. European Security and Defence policy Alm. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik Fr. Politique européenne de sécurité et de défense

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) için benzer kelimeler


Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP), 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'v', 'r', 'u', 'p', 'a', ' ', 'G', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', ' ', 'v', 'e', ' ', 'S', 'a', 'v', 'u', 'n', 'm', 'a', ' ', 'P', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', ' ', '(', 'A', 'G', 'S', 'P', ')', şeklindedir.
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) kelimesinin tersten yazılışı )PSGA( ısakitiloP amnuvaS ev kilnevüG apurvA diziliminde gösterilir.