Avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu

Avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu İng. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Fr. Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu İng. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF

Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasının finansmanını sağlamak amacıyla 1962 yılında oluşturulmuş fon. krş. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası


Avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu için benzer kelimeler


Avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu, 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'v', 'r', 'u', 'p', 'a', ' ', 't', 'a', 'r', 'ı', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'v', 'e', ' ', 'g', 'a', 'r', 'a', 'n', 't', 'i', ' ', 'f', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
Avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu kelimesinin tersten yazılışı unof itnarag ev emridnelnöy lasmırat apurvA diziliminde gösterilir.