AVU ile başlayan kelimeler

AVU ile başlayan veya başında AVU olan kelimeler 166 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

avu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. avu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AVU ile başlayan kelimeler

25 harfli

avuç (veya avucunu) açmak, Avustralya braford sığırı, Avustralya-devekuşugiller

24 harfli

avucunun içi gibi bilmek

23 harfli

Avustralya deve kuşları, Avustralya hamam böceği, Avustralya puslu kedisi, Avustralya sütçü zebusu

22 harfli

avucunun içinde tutmak, avurdalık, (avırdalık), avurdu avurduna geçmek, Avustralya-devekuşları

21 harfli

Avustralya karatavuğu, Avusturya vadi sığırı

20 harfli

avucunun içine almak, Avustralya kaşıntısı, Avusturya dağ sığırı, Avusturya Hollandası

19 harfli

avurdu keseligiller, avurdu-keseligiller, Avustralya devekuşu, Avustralya teriyeri

18 harfli

avuçiçi bilgisayar, avurdu keseli fare, avurdu-keseli fare, avurt zavurt etmek, Avustralya dugongu, Avusturya slavizmi

17 harfli

avuç içi yukarıda, Avustralya yarışı

16 harfli

avuç içi aşağıda, avuçlama tepkesi, avulziyon kırığı, avur zavur etmek, avur zuvur etmek, Avustralya grubu

15 harfli

avucunu yalamak, avurtlu ebleşük, Avustralya ırkı, Avusturya Ekolü, Avusturya Okulu

14 harfli

avuç içi kadar, avuçlayabilmek, avuçlayıvermek, avurt öttürmek

13 harfli

avucunu açmak, avuçlayabilme, avuçlayıverme, avukat tutmak, avurda çekmek

12 harfli

avuç alaması, avurdu yelli, avurdu yellü, avurt savurt, avurt ünsüzü, avurt zavurt, Avustralyalı

11 harfli

avuç dolusu, avuç kayası, avuç sağımı, avuçbilgisi, avunabilmek, avunç emlem, avunkulokal, avunuvermek, avurd etmek, avurt etmek, avurt urmak, avurtlaşmak, Avusturyalı, avutabilmek, avutuvermek, avura etmek

10 harfli

avu çiçeği, avuçlanmak, avuk olmak, avukdurmak, avukturmak, avunabilme, avundurmak, avunuverme, avur zavur, avurtlamak, Avustralya, avutabilme, avutuverme

9 harfli

avu kurdu, avuç avuç, avuçlamak, avuçlanma, avuçlayış, avukatlık, avulanmak, avulatmak, avulziyon, avundurma, Avunduruk, avunkulat, avunulmak, avurlamak, avurtlama, avusdürya, Avusturya, avutlamak, avutulmak

8 harfli

avu düğü, avuç içi, avuç unu, avuçlama, avulamak, avulanma, avulemah, Avulsion, avunulma, Avurtepe, avurtlak, Avuttepe, avutulma, avutuluş

7 harfli

Avuçköy, avukmak, Avunduk, avunmak, avurluk, avurtlu, avustas, avustos, avustoz, avuşmak, avutgan, avutgon, avutkan, avutmak, avuzluk

6 harfli

avugat, avukat, avukçu, avuklu, avumak, Avunca, avunda, avunma, avuntu, avunuk, avurda, avurna, avusto, avutma, avutuş

5 harfli

avuda, avulu, avunç, avura, avurt, avurz, avurd

4 harfli

avuc, avuç, avud, avuk, avul, avur, avuş, avut, avuz

3 harfli

avu

Kelime Ara