İçinde AVU geçen kelimeler

İçinde AVU geçen kelimeler 1678 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

avu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. avu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AVU geçen kelimeler

25 harfli

astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, avuç (veya avucunu) açmak, Avustralya braford sığırı, Avustralya-devekuşugiller, divan-ı hümayun çavuşları, havuzlanmış ML tahmincisi, hem kaçar hem davul çalar, kavukçul-bağırsakçıl debe, kavum sublinguale apikale, kavuşmaz yansız kestirici, tavus renkli alaca levrek

24 harfli

Appenzellbaşlıklı tavuğu, Avrupa Savunma Topluluğu, avucunun içi gibi bilmek, baklagil kavuz ve kabuğu, çamdan gavuhtan konuşmak, damga genişliği kılavuzu, el kayası, (avuç kayası), Eski İngiliz oyun tavuğu, göğüs çaprazında savunma, gördün deli, savul geri!, Hindistan firavun faresi, kavuşmaz etkin kestirici, kavuşmaz ölçünlü yanılgı, ortalama kavuk yarıklığı, savunulmaz önerme kümesi, topuzlu süvari çavuşları

23 harfli

Ahbap Çavuş Kapitalizmi, altın yumurtlayan tavuk, Appenzellsakallı tavuğu, Avustralya deve kuşları, Avustralya hamam böceği, Avustralya puslu kedisi, Avustralya sütçü zebusu, balistik füze savunması, (birine) kavuk sallamak, çocuk kılavuzluğu özeği, deveyi havuduyla yutmak, eksen kılavuz çizgileri, gâvur orucu gibi uzamak, havuzlanmış FM tahminci, Himalaya gri tavus kuşu, (parayı) avucuna saymak, savunmacı fiyatlandırma, savunulur önerme kümesi, tavuk bağırsak solucanı, tavuk nörolenfamatozisi, yattın-kavuk ağızlatımı

22 harfli

astsubay kıdemli çavuş, avucunun içinde tutmak, avurdalık, (avırdalık), avurdu avurduna geçmek, Avustralya-devekuşları, bağırsak kavuk kavlıcı, (bir şeyi) gâvur etmek, elde avuçta (ne varsa), ortak havuz kaynakları, savul! (veya savulun!), Silver Montazah tavuğu, tümdengelimli usavurma, yeşil ayaklı su tavuğu, yeşil-ayaklı su tavuğu, külünü havaya savurmak

21 harfli

Altın Montazah tavuğu, Arnavutluk sosyalizmi, Avustralya karatavuğu, Avusturya vadi sığırı, bir avuç toprak olmak, gündüz tavus kelebeği, kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, kavun kökeninde büyür, sürmeli altıntavukçuk, Tembel ôñ Osman Çavuş, yavuzrak, (yavuzırak), yeşil ayaklı sutavuğu

20 harfli

açıklığa kavuşturmak, ahbap çavuş ilişkisi, akşam tavus kelebeği, avucunun içine almak, Avustralya kaşıntısı, Avusturya dağ sığırı, Avusturya Hollandası, bumbarsal kavuşturum, büyük tavus kelebeği, davul çalsan işitmez, davuş katılgasızlığı, davuş katışımsızlığı, eğitsel kol kılavuzu, gök gürültüsü davulu, gün anasına kavuşmak, gündüz tavuskelebeği, gündüz-tavuskelebeği, havul havul konuşmak, havuz yapılandırması, havuzlanmış bağlaşım, havuzlanmış tahminci, ...

19 harfli

Anzavur ayaklanması, Arnavutluk krallığı, avurdu keseligiller, avurdu-keseligiller, Avustralya devekuşu, Avustralya teriyeri, Barnevelders tavuğu, bavur-yürek iriliği, buğdaygil kavuzları, büyük tavuskelebeği, dışavurumcu tiyatro, havalandırma havuzu, Jersey Giant tavuğu, kantarlıyı savurmak, kapalı yüzme havuzu, kavuşur suyosunları, kavuzsal hırıltılar, kendini yavu kılmak, kılavuzluk programı, kol çekmede savunma, küçük tavuskelebeği, ...

18 harfli

açındırma kılavuzu, adam adama savunma, ağ çevirmeli havuz, avuçiçi bilgisayar, avurdu keseli fare, avurdu-keseli fare, avurt zavurt etmek, Avustralya dugongu, Avusturya slavizmi, bumbar kavuşturumu, daldırmaç kılavuzu, davuş düzensizliği, davuşsal sarsaklık, eğitsel kılavuzluk, ele avuca sığmamak, gâvur inadı tutmak, gocagarı gavurgası, gün anaya kavuşmak, Hacıahmetlidavutlu, kavuk didirginliği, kavuk serpi debesi, ...

17 harfli

ağaç tavuğugiller, ağaç-tavuğugiller, Allah kavuştursun, altkavuşma konumu, Arnavut kaldırımı, astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, Australorp tavuğu, avuç içi yukarıda, Avustralya yarışı, benekli su tavuğu, bilimsel usavurma, Crevecoeur tavuğu, Çingene pavuryası, dalkavukluk etmek, davuş davuş olmak, deri havuçlantısı, el ayağa kavuşmak, Frieslands tavuğu, göñlü yavuz olmak, gösterim kılavuzu, ...

16 harfli

Akademi kılavuzu, Alman tavus kuşu, Andaluzya tavuğu, arnavutkaldırımı, Arnavutlaştırmak, art avurt ünsüzü, avcu kavun olmak, avuç içi aşağıda, avuçlama tepkesi, avulziyon kırığı, avur zavur etmek, avur zuvur etmek, Avustralya grubu, bastık kavurması, benlik savunması, böbrek havuzcuğu, Buttercup tavuğu, Büyük Arnavutluk, canlı yem havuzu, cıngıravu elması, çavuş kuşugiller, ...

15 harfli

Araucana tavuğu, Arnavutlaştırma, artavurt ünsüzü, avucunu yalamak, avurtlu ebleşük, Avustralya ırkı, Avusturya Ekolü, Avusturya Okulu, badem kavuzları, bataklık tavuğu, beçtavuğu yayın, belediye çavuşu, bölge savunması, Cubalaya tavuğu, çavuşkuşugiller, çökeltme havuzu, çöktürme havuzu, çöltavuğugiller, Davutpaşahüyüğü, Delaware tavuğu, divan çavuşları, ...

14 harfli

ahbap çavuşlar, alan savunması, alavız talavuz, altın tavukçuk, arama kılavuzu, arnavut bacası, Arnavut biberi, arpa kavuzları, astsubay çavuş, avuç içi kadar, avuçlayabilmek, avuçlayıvermek, avurt öttürmek, ayak tavuşdusu, Bandara tavuğu, Bankiva tavuğu, bavul ticareti, brovnsal davuş, cınarın gavuru, çağşırlı tavuk, çalgavur etmek, ...

13 harfli

ablavutlaşmak, Ankona tavuğu, Arnavut dansı, arnavutbacası, arnavutciğeri, Arnavutlaşmak, Aşağıçavundur, atlama havuzu, avucunu açmak, avuçlayabilme, avuçlayıverme, avukat tutmak, avurda çekmek, ayak kılavuzu, bektaşikavuğu, bellek havuzu, bozkır tavuğu, Brahma tavuğu, cengel tavuğu, cılavu burmak, cibilli tavuk, ...

12 harfli

ablavutlaşma, ad yavuzluğu, alakavun otu, alavuz etmek, altın havuzu, argus tavusu, Arnavutlaşma, Aşağıyavucak, aşlık havuzu, avuç alaması, avurdu yelli, avurdu yellü, avurt savurt, avurt ünsüzü, avurt zavurt, Avustralyalı, aznavur gibi, Bahej tavuğu, balık havuzu, Barutkavuran, Büyükavulcuk, ...

11 harfli

ağaç kavunu, ahur havuzu, alavuzlamak, alt kavuşum, Arap tavuğu, art kılavuz, avuç dolusu, avuç kayası, avuç sağımı, avuçbilgisi, avunabilmek, avunç emlem, avunkulokal, avunuvermek, avurd etmek, avurt etmek, avurt urmak, avurtlaşmak, Avusturyalı, avutabilmek, avutuvermek, ...

10 harfli

ablavutluk, ağaçkavunu, altıntavuk, altkavuşum, Arnavutköy, Arnavutluk, Aşağıçavuş, avu çiçeği, avuçlanmak, avuk olmak, avukdurmak, avukturmak, avunabilme, avundurmak, avunuverme, avur zavur, avurtlamak, Avustralya, avutabilme, avutuverme, bavulculuk, ...

9 harfli

Ac tavuğu, acı kavun, akçaçavuş, akyalavuş, alatatavu, Arnavutça, art avurt, avu kurdu, avuç avuç, avuçlamak, avuçlanma, avuçlayış, avukatlık, avulanmak, avulatmak, avulziyon, avundurma, Avunduruk, avunkulat, avunulmak, avurlamak, ...

8 harfli

abulavut, ağ havuz, ak tavuk, alaçavuş, alatavuk, aş davul, avu düğü, avuç içi, avuç unu, avuçlama, avulamak, avulanma, avulemah, Avulsion, avunulma, Avurtepe, avurtlak, Avuttepe, avutulma, avutuluş, baçavura, ...

7 harfli

ablavut, alavura, alavurt, aldavut, ankavut, annavus, anzavur, ardavul, arnavut, Aştavul, atlavuç, avlavuç, Avuçköy, avukmak, Avunduk, avunmak, avurluk, avurtlu, avustas, avustos, avustoz, ...

6 harfli

ağlavu, alavun, alavur, alavuş, alavut, alavuz, anavut, aravun, asavut, atavus, avlavu, avugat, avukat, avukçu, avuklu, avumak, Avunca, avunda, avunma, avuntu, avunuk, ...

5 harfli

avuda, avulu, avunç, avura, avurt, avurz, bavuk, bavul, bavum, bavur, bavut, cavun, cavur, çavul, çavun, çavur, çavuş, davuk, davul, davum, davun, ...

4 harfli

avuc, avuç, avud, avuk, avul, avur, avuş, avut, avuz, davu, havu, mavu, savu, yavu

3 harfli

avu

Kelime Ara