baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

“kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı, kendisinin kazandığı maldır” anlamında kullanılan bir söz.


baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana için benzer kelimeler


baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana, 41 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'b', 'a', ' ', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'z', ' ', 't', 'ü', 'k', 'e', 'n', 'i', 'r', ',', ' ', 'e', 'v', 'l', 'a', 't', ' ', 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana kelimesinin tersten yazılışı anazak kereg talve ,rineküt zet ılam abab diziliminde gösterilir.