gerek...gerek:

gerek...gerek:

Tümel-evetleme ekleminin Türkçe'deki bir karşılığı.


gerek ... gerek ...

bağ. Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme vb. anlamlar katarak bağlayan kelime: “Gerek baba gerek de ana tarafından sofuluk göreneğine vâris olmadım.” -Y. K. Beyatlı.


gerek ... gerek, (gerekse ... gerekse)

Eğer . . . eğer, ister . . . ister.


gerek gerek

Koyun çağırma ünlemi.


gerek...gerek: için benzer kelimeler


gerek...gerek:, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, : harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', '.', '.', '.', 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', ':', şeklindedir.
gerek...gerek: kelimesinin tersten yazılışı :kereg...kereg diziliminde gösterilir.