acı gerek

acı gerek

Mide ekşimesi, hazımsızlık ve bundan ileri gelen geyirti.


acı gerek için benzer kelimeler


acı gerek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
acı gerek kelimesinin tersten yazılışı kereg ıca diziliminde gösterilir.