baca

baca Far. b¥ce

a. 1. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: “Bacaların ağzından çok dumanlar savruldu.” -L. Tekin. 2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. 3. hlk. Çatı penceresi.


baca

1. Lamba. 2. Lamba şişesi. 3. Ocak.


baca

1. Pencere, tavan penceresi, dumanın çıkması ve evin ışık alması için toprak damlarda açılan delik. 2. Pencerenin içeriye doğru uzanan enli pervazı, pencere içi. 3. Kapaksız dolap. 4. Toprak dam, evin üstü.


baca

Çorap lastiği yerine kullanılan bağ, ip.


baca

Tren.


baca

İyi cins ahlat.


baca

1. Ocak. 2. Pencere: Bacayı açalım da hava gelsin.


baca

Gaz lambası şişesi.

< Far. bâce) baca, pencere


baca

Dam || baca gapısi: dama açılan kapı


baca İng. chimney

Yanma sonucunda oluşan gaz ve dumanları binanın dışına ileten ve bir çekme yaratarak oksijenin ateşle temasını sağlayan düşey konumlu kanal.


baca İng. flue

Fırın ya da ocakta yanan gazların ve dumanın dışarı çıktığı yer.

I) Lamba şişesi. (Beyköy, Yukarıdinek *Şarkikaraağaç, *Senirkent -Isparta)

II) 1. Evi aydınlatmak için damda açılan delik. (Kırçiçeği *Susuz -Kars) 2. Samanlığa saman koymak için açılan kapaklı delik. (Esnemez, İnönü -Eskişehir)

III) Dam, ev çatısı. (Eşmeyazı -Kars)


baca

Işık deliği, pencere.


baca için benzer kelimeler


baca, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'c', 'a', şeklindedir.
baca kelimesinin tersten yazılışı acab diziliminde gösterilir.