İçinde BACA geçen kelimeler

İçinde BACA geçen kelimeler 251 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

baca aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. baca anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BACA geçen kelimeler

25 harfli

taşıyıcı eklem bacaklılar

24 harfli

bacak bacak üstüne atmak

23 harfli

dış kazıkta bacak kapma, eklem bacaklılar bilimi, gerçek eklem bacaklılar, gerçek-eklem bacaklılar, kapalı duruş (bacaklar), uzun bacaklı makigiller

22 harfli

bacakları tutmaz olmak, ilkel eklem bacaklılar, iç kazıkta bacak kapma

21 harfli

ilkel-eklembacaklılar

20 harfli

arka bacak topallığı, fırçabacaklı güveler, Fistularia tabacaria, koca bacak hastalığı, süt-bacağı hastalığı, yangın bacayı sarmak

19 harfli

bacak alıştırmaları, bacaklarını uzatmak, bacası tütmez olmak, kalın bacaklıgiller, karından bacaklılar, kol-bacak varsaması, savurma (kol bacak)

18 harfli

alt bacak (baldır), bacaklarla tutunma, gidip bâcâımışımış, kafadan bacaklılar, kalınbacaklıgiller, karındanbacaklılar, ön bacak topallığı, siyah bacaklı kene, tırnakçıl bacaklar, uzun bacaklıgiller, uzunbacaklımakiler

17 harfli

arka bacak kemeri, bacağına geçirmek, bacak çekiştirmek, bacaktan yapışmak, bacarozluk vermek, eğri bacaklı kuzu, kafadanbacaklılar, kalın bacaklı kuş, kalın-bacaklı kuş, uzunbacaklıgiller

16 harfli

ayrık bacaklılık, bacak çekiştiren, bacak gibi atmak, bacak uyuzböceği, bacakları kopmak, bacaktan yapışık, eklem bacaklılar, yürüme bacakları

15 harfli

bacağa yapışmak, bacağını çekmek, bacak bodurluğu, bacak gösterisi, bacaklar çapraz, bacakları germe, bacaktan asılma, dallıbacaklılar, eklembacaklılar, hareketli bacak, hobbaca eylemek, kırmızı bacaklı, kısabacak kiraz, koca bacaklılık, ön bacak kemeri, püskürme bacası, uzun bacaklılar, yakrıcıl kabaca, yanardağ bacası, yönelteç bacası, yüzme bacakları

14 harfli

anacan babacan, arnavut bacası, baca fırıldağı, baca tomurcuğu, bacak çiftleme, bacak kaldırma, çok bacaklılar, fıçıbacaklılık, götten bacaklı, kapı baca açık, kök bacaklılar, taşıyıcı bacak, kıçtan bacaklı

13 harfli

arnavutbacası, babacanlaşmak, baca omuzluğu, bacak çevirme, bacak sürümek, bacaklar uzak, bacaklı çorba, bacası tütmek, berhay bacası, bir bacak öne, çokbacaklılar, dörtlek bacak, eş bacaklılar, güdük bacaklı, kılıç bacaklı, koçbacaklılık, kökbacaklılar

12 harfli

babacanlaşma, baca dolgusu, baca kürsüsü, baca şapkası, baca tomruğu, bacak parası, bacaklı yazı, baldır bacak, baykuşbacağı, buz bacaları, çavdar bacak, çildir bacak, duman bacası, durma bacağı, eşbacaklılar, götten bacak, Karabacaklar, koca albacak, kuyruk bacak, o bacaklılık, tırpan bacak

11 harfli

baca çekişi, baca deliği, baca kulağı, baca külahı, baca pilâvu, baca sekisi, bacak fıtkı, bacak kadar, bacak uyuzu, bacakkalemi, bacaklanmak, bacaksızlık, bacandırmak, baldırbacak, Büyükkabaca, çok bacaklı, guli bacağı, ışık bacası, Karabacaklı, kılıç bacak, kiriş bacak, ...

10 harfli

ayı bacağı, ayu bacağı, babacanlık, baca omuzu, baca uçunu, Bacaborusu, bacakarası, bacakkıran, bacanaklık, bacasızlık, baddibacak, basdibacak, bastıbacak, bastibacak, çırah baca, danabacağı, doran baca, dört bacak, eğri bacak, gabaca gün, hap bacası, ...

9 harfli

ala bacak, ayıbacağı, babacanca, baca başı, baca gaşı, baca gazı, baca kaşı, baca üstü, bacakbaşı, Bacakoğlu, bacaluşka, çağabacak, çırahbaca, gabacalah, gazbacası, Kabacagöz, karabacak, kurubacak, larpbacak, x bacaklı, yababacak

8 harfli

alabacak, babacanı, bacabaşı, bacadibi, bacakdaş, bacaklık, bacaksız, bacanmak, bacarmah, bacarmak, çağbacak, dalbacak, Kabacalı, kör baca, tekbacak

7 harfli

akbacak, arbacan, babacan, bacahli, bacahlu, bacakçı, bacaklı, bacalık, bacanah, bacanak, bacarer, bacaroz, bacasız, kabacak, tapbaca, zorbaca

6 harfli

babaca, Bacalı, dabaca, dobaca, gabaca, kabaca, obacak, sabaca, zabaca, abacan

5 harfli

bacah, bacak, Abaca

4 harfli

baca

Kelime Ara