badağı sapık

badağı sapık Fr. Parorchide

badağı sapık için benzer kelimeler


badağı sapık, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 's', 'a', 'p', 'ı', 'k', şeklindedir.
badağı sapık kelimesinin tersten yazılışı kıpas ığadab diziliminde gösterilir.