sapık

sapık

sf. 1. Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal: Sapık düşünce. 2. Delice davranışları olan, meczup.


sapık

Kısa çizme, konçlu ayakkabı, mest.


sapık

Densiz.


sapık İng. deviate

Tavır ve davranışları kümenin benimsediği törel ölçülere uymayan kimse.


sapık için benzer kelimeler


sapık, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'p', 'ı', 'k', şeklindedir.
sapık kelimesinin tersten yazılışı kıpas diziliminde gösterilir.