sapık kösnek

sapık kösnek Fr. inverti, homosexuel, uraniste

sapık kösnek için benzer kelimeler


sapık kösnek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ö', 's', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
sapık kösnek kelimesinin tersten yazılışı kensök kıpas diziliminde gösterilir.