kösnek

kösnek

Çiftleşmek isteyen at, eşek vb. hayvan


kösnek

Uyku.


kösnek için benzer kelimeler


kösnek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 's', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
kösnek kelimesinin tersten yazılışı kensök diziliminde gösterilir.