badak askısı

badak askısı Fr. Suspensoire

badak askısı için benzer kelimeler


badak askısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'a', 's', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
badak askısı kelimesinin tersten yazılışı ısıksa kadab diziliminde gösterilir.