bağırsak askısı

bağırsak askısı

a. anat. İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı.


bağırsak askısı İng. mesenterium

(Yun. mesos: orta; enteron: bağırsak) 1. Karın zarının kıvrımlarından meydana gelen ve iç organları yerli yerinde tutan orta deri (mezoderm) köklü bir zar. 2. Omurgasız hayvanlarda aynı segmentte bulunan bir çift solom kesesinin arasına rastlayan solom epiteline verilen ad. Mezenteryum.


bağırsak askısı

bk. bağırsak asıcı bağ.


bağırsak askısı İng. mesenterium

(karşılık: mezenteryum): (Yun. mesos = sonra, Yun.enteron =bağırsak): Karın zarının kıvrımlarından meydana gelen ve iç organları yerliyerinde tutan orta-deri (mezoderm) köklü bir zar.


bağırsak askısı için benzer kelimeler


bağırsak askısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'a', 's', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bağırsak askısı kelimesinin tersten yazılışı ısıksa kasrığab diziliminde gösterilir.