badaz samanı

badaz samanı

Toprak damlı evlerin üstüne atılan, harman yerindeki tozlu saman.


badaz samanı için benzer kelimeler


badaz samanı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'z', ' ', 's', 'a', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
badaz samanı kelimesinin tersten yazılışı ınamas zadab diziliminde gösterilir.