bezelye samanı

bezelye samanı İng. pea straw

Bezelye bitkisinin sap ve yapraklarından elde edilen, baklagil samanları içinde en yüksek yem değerine sahip olan, hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen, ham protein bakımından bakla samanından daha iyi kaba yem.


bezelye samanı için benzer kelimeler


bezelye samanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'z', 'e', 'l', 'y', 'e', ' ', 's', 'a', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
bezelye samanı kelimesinin tersten yazılışı ınamas eylezeb diziliminde gösterilir.