bezelye taşı

bezelye taşı İng. pisolite

İç içe özdeksel zarlarla yapılı, elipsi ya da yuvarsı bezelye tanesi boyunda ayrı çökelti.


bezelye taşı için benzer kelimeler


bezelye taşı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'z', 'e', 'l', 'y', 'e', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
bezelye taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat eylezeb diziliminde gösterilir.