badem gözlü

badem gözlü

sf. Gözleri badem içi biçiminde iri olan (kimse).


badem gözlü için benzer kelimeler


badem gözlü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'e', 'm', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
badem gözlü kelimesinin tersten yazılışı ülzög medab diziliminde gösterilir.