bademcik yalımı

bademcik yalımı Fr. Amygdalite
bademcik yalımı Fr. Tonsillite
bâdemcik yalımı Fr. Esquinancie

bademcik yalımı için benzer kelimeler


bademcik yalımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'e', 'm', 'c', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bademcik yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay kicmedab diziliminde gösterilir.