badı parmak

badı parmak

İşaret parmağı


badı parmak için benzer kelimeler


badı parmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'ı', ' ', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
badı parmak kelimesinin tersten yazılışı kamrap ıdab diziliminde gösterilir.