bağdaşık ölçev

bağdaşık ölçev İng. compatible metric

Bir küme üzerindeki ilingeyi üreten ölçev.


bağdaşık ölçev için benzer kelimeler


bağdaşık ölçev, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'v', şeklindedir.
bağdaşık ölçev kelimesinin tersten yazılışı veçlö kışadğab diziliminde gösterilir.