bağımsız genel satak

bağımsız genel satak İng. free market

Satıcı ve alıcıların mal niceliği ve ederleri konularında erkinlikle işlem yapabildikleri satak.


bağımsız genel satak için benzer kelimeler


bağımsız genel satak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
bağımsız genel satak kelimesinin tersten yazılışı katas leneg zısmığab diziliminde gösterilir.