dar genel satak

dar genel satak İng. narrow market

İş oylumunun azaldığı, özellikle taşınır değer işlemlerinin durgunlaştığı genel satak.


dar genel satak için benzer kelimeler


dar genel satak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
dar genel satak kelimesinin tersten yazılışı katas leneg rad diziliminde gösterilir.