bağır akıntısı

bağır akıntısı Fr. Hépatorrhée

bağır akıntısı için benzer kelimeler


bağır akıntısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bağır akıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıka rığab diziliminde gösterilir.