çekilme akıntısı

çekilme akıntısı İng. ebb current

Gelgit olayının düzenli biçimde görüldüğü kıyılarda, suların günde iki kez karadan denize doğru çekilmesiyle oluşan akıntı; kabarma akıntısının karşıtı, bk. gelgit, kabarma, liman gecikmesi.


çekilme akıntısı için benzer kelimeler


çekilme akıntısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'l', 'm', 'e', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
çekilme akıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıka emlikeç diziliminde gösterilir.