çekilme

çekilme

a. 1. Çekilmek işi: “Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi.” -M. Ş. Esendal. 2. Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa: “Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı.” -R. N. Güntekin. 3. ask. Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat: “Neticede işgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler.” -Atatürk. 4. jeol. Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı. 5. sp. Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması.


çekilme İng. withdrawal Fr. retrait
çekilme İng. ebb

Gelgitte kabarma olayının karşıtı, bk. kabarma, çekilme akıntısı.


çekilme

isti'fâ (bk. bozacağını bildirme).


çekilme İng. shrinkage

Isıl işlemler sonucunda oluşan soğumayla beliren boyca küçülme olayı.


çekilme

bk. çekik durum.


çekilme

bk. denizçekilmesi.


çekilme İng. low water

Akarsuların en çekik durumu.


çekilme İng. Abandon

Bir yumrukoyuncusunun herhangi bir nedenle karşılaşmayı bırakması, ya da köşesinde bulunan yardımcısının yumruklaşma alanına sünger, havlu atarak oyuncusu adına yenilgiyi kabul etmesi.


çekilme için benzer kelimeler


çekilme, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'l', 'm', 'e', şeklindedir.
çekilme kelimesinin tersten yazılışı emlikeç diziliminde gösterilir.