çekilme davranışı

çekilme davranışı İng. withdrawn behavior

Sürekli engellemeler karşısında kişinin dilek ve isteklerinden vazgeçmesi ya da düşleme, içki ve uyuşturucu ilâçlar yoluyla doygunluk sağlaması.


çekilme davranışı için benzer kelimeler


çekilme davranışı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'l', 'm', 'e', ' ', 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
çekilme davranışı kelimesinin tersten yazılışı ışınarvad emlikeç diziliminde gösterilir.