geri çekilme

geri çekilme

a. 1. ask. Savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat: “Paşa, geri çekilmelerde ve köy, kasaba, şehir kayıplarında bile bu kayıpların kazanç yanları olduğuna hepsini inandırmıştı.” -T. Buğra. 2. mec. Vazgeçme.


geri çekilme için benzer kelimeler


geri çekilme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'l', 'm', 'e', şeklindedir.
geri çekilme kelimesinin tersten yazılışı emlikeç ireg diziliminde gösterilir.