ayakları geri geri gitmek

ayakları geri geri gitmek

bir yere gönülsüz, istemeye istemeye gitmek.


ayakları geri geri gitmek için benzer kelimeler


ayakları geri geri gitmek, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayakları geri geri gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig ireg ireg ıralkaya diziliminde gösterilir.