bağır bilim

bağır bilim Fr. Hépatologie

bağır bilim için benzer kelimeler


bağır bilim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
bağır bilim kelimesinin tersten yazılışı milib rığab diziliminde gösterilir.