bağırsak açımı

bağırsak açımı Fr. Entérotomie

bağırsak açımı için benzer kelimeler


bağırsak açımı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bağırsak açımı kelimesinin tersten yazılışı ımıça kasrığab diziliminde gösterilir.