belder açımı

belder açımı Fr. Lombotomie

belder açımı için benzer kelimeler


belder açımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'd', 'e', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
belder açımı kelimesinin tersten yazılışı ımıça redleb diziliminde gösterilir.