bağırsak çakılı

bağırsak çakılı Fr. Entérolithe

bağırsak çakılı için benzer kelimeler


bağırsak çakılı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
bağırsak çakılı kelimesinin tersten yazılışı ılıkaç kasrığab diziliminde gösterilir.