çakılı nokta biçimi

çakılı nokta biçimi İng. fixed point form

çakılı nokta biçimi için benzer kelimeler


çakılı nokta biçimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
çakılı nokta biçimi kelimesinin tersten yazılışı imiçib atkon ılıkaç diziliminde gösterilir.