bağırsak (darm)

bağırsak (darm) Fr. intestin

bağırsak (darm) için benzer kelimeler


bağırsak (darm), 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', '(', 'd', 'a', 'r', 'm', ')', şeklindedir.
bağırsak (darm) kelimesinin tersten yazılışı )mrad( kasrığab diziliminde gösterilir.