bağırsak suyu

bağırsak suyu İng. intestinal juice

Bağırsak duvarında bulunan bezlerin saldığı sindirim enzimleri.


bağırsak suyu İng. intestinal juice

Bağırsak duvarlarında bulunan bezlerin saldığı sindirim enzimleri.


bağırsak suyu için benzer kelimeler


bağırsak suyu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 's', 'u', 'y', 'u', şeklindedir.
bağırsak suyu kelimesinin tersten yazılışı uyus kasrığab diziliminde gösterilir.