bağlaç asıntısı

bağlaç asıntısı Lat. particular pendens

Bir bağlaçtan sonra araya giren sözün uzaması dolayısıyla cümlenin nasıl başladığı unutularak başka bir tarzda bitirilmesi: Sen hem sabahtan akşama kadar çalış didin, dünyanın zahmetini çek, bir de geceleri rahat etmemek gibi.


bağlaç asıntısı için benzer kelimeler


bağlaç asıntısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'ç', ' ', 'a', 's', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bağlaç asıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnısa çalğab diziliminde gösterilir.