bağlaç tekrarlanması

bağlaç tekrarlanması

(Derleme.. tekrarlı bağlaç, çatallı bağlaç) Eş görevli öğeler arasında aynı bağlacın tekrarlanarak kullanılması: Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum; Ne Ahmet ne de Ali bu işi yapabilir; Ayşe ya gelir ya gelmez; Bende çalıştım o da; Kâh konuşarak kâh susarak ilerliyorduk; Gelsin de ama bugün ama yarın vb.


bağlaç tekrarlanması için benzer kelimeler


bağlaç tekrarlanması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'ç', ' ', 't', 'e', 'k', 'r', 'a', 'r', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bağlaç tekrarlanması kelimesinin tersten yazılışı ısamnalrarket çalğab diziliminde gösterilir.