bağlanım katsayısı

bağlanım katsayısı İng. regression coefficient

(bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değişkenlerin katsayılarından her biri. anlamdaş, ß (beta) katsayıları.


bağlanım katsayısı için benzer kelimeler


bağlanım katsayısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bağlanım katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak mınalğab diziliminde gösterilir.