ardışık bağlanım

ardışık bağlanım İng. connection in series

Bir elektrik çevriminde çevrim öğelerini, tümünden aynı akım geçecek biçimde, birbiri ardı sıra bağlama.


ardışık bağlanım için benzer kelimeler


ardışık bağlanım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
ardışık bağlanım kelimesinin tersten yazılışı mınalğab kışıdra diziliminde gösterilir.