bahar açısı

bahar açısı İng. right ascension

Yıldızdan geçen öğlenin ilkbahar noktasından geçen öğlene göre açısal uzaklığı; artı yönde ölçülür, (bk. şekil E. 16)


bahar açısı için benzer kelimeler


bahar açısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'h', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bahar açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça rahab diziliminde gösterilir.