özek açısı, merkez açısı

özek açısı, merkez açısı Osm. merkezî zaviye

(merkez açı) (matematik)


özek açısı, merkez açısı için benzer kelimeler


özek açısı, merkez açısı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', ',', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
özek açısı, merkez açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça zekrem ,ısıça kezö diziliminde gösterilir.